I samband med VoB´s öppnande kommer inte dörrarna till Lulsundsgatan 42                                att vara öppen. 

Dörrarna kommer att öppnas 2/11.

Då kommer även kiosken att öppnas kl. 9-15 men ingen varm lagad mat kommer att serveras.

Solrummet får bokas via tel. 454770. 

                                        Endast 2 personer får vistas i solrummet samtidigt.                                          "Dropp- in tiderna" finns inte längre kvar.

Hälsorummet håller stängt för utomstående till 2020-12-31